Ningbo Daohong Machine Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Mr. Jackie Zhang

Mr. Jackie Zhang

Department:
Sales
Job Title:
Gerneral Manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
Industrial Zone A Hong Xing Road 2.
Zip:
315040
Country/Region:
China
Province/State:
Zhejiang
City:
Ningbo

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Ningbo Daohong Machine Co., Ltd.
Operational Address: 2 Hongxing Road, Ningbo, Zhejiang, China
Website: https://cndaohong.en.alibaba.com/
Trang web trên alibaba.com: cndaohong.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
85 Giao dịch 160,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm